Ik streef altijd naar de maximale ruimtelijke kwaliteit die haalbaar is binnen het speelveld van belangen van alle partijen. Onze impact en dus verantwoordelijkheid voor de omgeving is namelijk langdurig. Door goed oog te houden voor ieders belangen werken partijen graag mee en is er vaak veel mogelijk. Bovendien wordt het proces er leuker en soepeler van.

Vele jaren werk ik met teams aan uiteenlopende ruimtelijke opgaven. Of ik als projectmanager werk (met het resultaat centraal) of als programmamanager (met het doel centraal), ik geniet van het vormgeven van het proces en te bedenken hoe ik, rekening houdend met de belangen van de bestuurlijk opdrachtgever en de stakeholders, het resultaat of doel bereiken kan. Samen met het team dat het moet doen. Met zoveel mogelijk ruimtelijke kwaliteit als haalbaar is. Op een manier waar alle partijen graag aan bijdragen, en waar ze achteraf tevreden op terugkijken. Ik geloof namelijk in duurzame relaties. Onze wereld is klein, je komt er altijd weer eens tegen.

Neem de ontwikkeling van de stationsomgeving van Culemborg. Ik ben daar programmamanager/gebiedsregisseur voor (het doel van) het creëren van een levendig en duurzaam gebied waarin mensen werken, verblijven, wonen, ontmoeten en reizen. Ik bedenk welke projecten we kunnen starten om zoveel mogelijk ambities en opgaven die de gemeente heeft in het gebied samen te brengen. Ik ontwerp daarvoor het proces en strategie, hoe we met onze middelen samen met de stakeholders en hun belangen zoveel mogelijk kwaliteit kunnen maken voor de toekomstige gebruikers. Ik heb een projectteam gevormd dat ik vertrouwen, verantwoordelijkheid en daarmee eigenaarschap geef voor ieders beleidsveld. Dat brengt energie in het team. En werken we nu aan iets groters dan we ooit in de gemeente voor mogelijk hadden gehouden.

De rode draad in mijn werk is mijn interesse in de mensen die het werk doen en het met elkaar met plezier tot prestaties komen. Mijn conclusie over leiderschap? Zorg dat je onderdeel bent van een team met een goede sfeer, waarin je gehoord wordt, weet wat je aan elkaar hebt. Een team waarin iedereen eigenaarschap heeft en dat ook laat zien. Dan is namelijk iedereen, ook de projectmanager, even belangrijk en voelen we ons met elkaar verantwoordelijk voor het gezamenlijke resultaat, wat ook op ons allen af zal stralen. En vergeet ook niet dat er gelachen wordt. Want zonder plezier geen topprestatie.