Als leidinggevende voel je soms dat er meer uit je team te halen is. Je zou willen dat ze meer eigenaarschap tonen voor de gezamenlijke werkwijze in plaats van afwachtend zijn en doen hoe jij zegt dat het moet, dat ze meer initiatief tonen, meer samen dingen oppakken. Dat vraagt een verandertraject. Ik ga in meerdere sessies over een periode graag met het team op zoek naar wat hen bindt, wat hen effectiever maakt en hoe ze daar zelf -nog tijdens het proces- aan gaan bijdragen.

Intervisie is daarnaast de beste investering in het effectiever maken van je werknemer. Een must, als je het mij vraagt.

Teamontwikkeling en verandering

Een team waarin de medewerkers zich prettig voelen, en meerwaarde ervaren in het samenwerken, zijn gemotiveerd en gaan beter presteren. Bovendien bindt het de medewerkers aan de organisatie. Als leidinggevende kun je je dan meer richten op de doelen van jouw team, waaraan een ieder bijdraagt.

Ik gebruik hiervoor meestal afgeleiden van de ‘U- theorie’ van Otto Scharmer. Die gaat in vijf fasen van de urgentie, naar de opgave, de omslag, de oogst en de toekomst. Met u bespreken we de urgentie en het doel van de gewenste verandering. In interactieve sessies formuleert het team hoe de gewenste verandering er voor hen uitziet, en stelt die telkens bij. Tijdens de omslag wordt het spannend. Dan gaat het team vaststellen hoe ze de verandering gezamenlijk gaan waarmaken en daarnaast bepaalt ieder zijn eigen uitdaging hierbij. Daarin ontstaat het besef dat jijzelf onderdeel bent van het team en het team enkel iets wordt als iedereen daarin een actief aandeel neemt. Soms nodigen we hierbij door hen zelf aangedragen boegbeelden uit om te reflecteren op hun voornemens.

Bij grotere opgaven werk ik hierin graag samen met de zeer ervaren veranderkundige Wouter Kesseler van Mastercicrle. Zie www.mastercircle.nl.

Intervisie: word effectiever door meer inzicht in jezelf

Iedereen zou eigenlijk van tijd tot tijd intervisie moeten doen. Het is een van de beste investeringen in jezelf, en als organisatie in je medewerkers. Intervisie is voor mij het vergroten van het inzicht in jezelf door reflectie van je ‘peers’ op door jouzelf ingebrachte casussen en situaties, en daardoor effectiever worden. Ik heb jarenlang intervisie mogen genieten en daarna zelf vele sessies begeleid.

De groep bestaat idealiter uit personen die zich op een vergelijkbaar ontwikkelniveau bevinden. Je herkent dan meestal de situaties die iemand inbrengt, zodat het voor iedereen leerzaam is. Je leert er belangrijke vaardigheden zoals observeren, luisteren, begrijpen, open vragen stellen, je oordeel uitstellen en adviseren. Stapsgewijs zal er meer vertrouwen binnen de groep ontstaan, waardoor de intervisie dieper zal gaan, met nog meer opbrengst. Maar ieder bepaalt voor zich hoe diep dat is, en wat de grens is.

Coaching

Je kunt bij mij ook terecht voor individuele coaching. Ik ga uit van jouw doel, wat jij wilt bereiken. Werk of privé. Door goed te leren begrijpen, de juiste vragen te stellen en perspectieven te schetsen, zul jij overwegend zelf de passende antwoorden vinden. Samen komen we tot een plan om stap voor stap te oefenen om in de juiste richting te bewegen.