De naam Team Bouke klinkt wat groots, maar vat mijn karakter wel goed samen: ik werk graag in en met teams en heb veel oog voor de persoon.

In mijn studie Bouwkunde aan de TU Delft, koos ik al voor de meer sociale richting Volkshuisvesting en Stadsvernieuwing. Met een boek over bottom-up buurtparticipatie ging ik daarop verder. In 2001 koos ik toch voor de meer fysieke kant bij advies- en ingenieursbureau DHV, later Royal HaskoningDHV. Als projectleider leidde ik er ruimtelijke projecten in de breedste zin van het woord. Van stedelijke vernieuwing in Amsterdam tot Vinex-nieuwbouw in Enschede. Van de optimale benutting van het Noordzeekanaalgebied tot de omgevingsvisie Gouda. Van een ruimtelijk plan voor de stad Peja in Kosovo tot een strategisch-ruimtelijke visie voor Oman.

Wat bepaalt eigenlijk goed leiderschap?

Ondanks de keuze voor de fysiek ruimtelijke sector bleek de rode draad in mijn werk mijn interesse in de mensen die het werk doen en met elkaar tot prestaties komen. Ik begon mezelf af te vragen welke leiderschapskenmerken mensen nu motiveren, wat mensen aanzet, of waardoor iets juist niet lukt. Mijn conclusie? Onderdeel zijn van een team met een goede sfeer, waarin je gehoord wordt, weet wat je aan elkaar hebt. Een team waarin iedereen eigenaarschap heeft en dat laat zien. Dan is namelijk iedereen, ook de projectmanager, even belangrijk en voelen we ons met elkaar verantwoordelijk voor het gezamenlijke resultaat, wat ook op ons allen af zal stralen. En vergeet ook niet dat er gelachen wordt. Want zonder plezier geen topprestatie.

Het zijn de zachte vaardigheden die zorgen dat je project goed loopt

Vanuit de bovenstaande inzichten over leiderschap ontwikkelde ik trainingen over de communicatieve kant van projectmanagement. Het resultaat van een project mag dan wel fysiek zijn, maar in hoeverre het resultaat een succes is, wordt mijns inziens voor zeker 70% bepaald door de communicatie en ‘zachte vaardigheden’ tijdens het proces.

Je project willen beheersen door de juiste ’tools’ of technische oplossingen te gebruiken biedt slechts schijnveiligheid als er flinke verstoringen optreden in je project. Bij bijv spanningen binnen je team, boze bewoners, of een moeizame relatie met de opdrachtgever, heb je weinig aan je tools. Goede communicatieve vaardigheden zullen je helpen om met de verstoringen om te kunnen gaan. Een soepel project betaalt zich ruimschoots terug: in tijd, in geld, in plezier, in resultaat en in een tevreden opdrachtgever of terugkerende klant.

Met elkaar méér halen uit een team

Onlangs werd ik benaderd door verschillende teammanagers, die me vragen stelden als hoe ze meer uit hun team konden halen, hoe ze zich meer zèlf verantwoordelijk gingen voelen voor de werkwijze van hun team, en hoe ze effectiever konden worden. Ik begeleidde die teams in meerdere sessies naar een gecommitteerde groep met een gedeelde opgave of werkwijze, een gedeeld doel. Methodisch zette ik hiervoor de principes uit de U-theorie in, gedachtegoed van Otto Scharmer. In dit praktijkgerichte proces werden de individuele inzichten over de opgave duidelijk, en verder gebracht naar een gedeelde gezamenlijke uitdaging. “Wat vraagt dat voor een verandering van de groep en wat vraagt het van mij als individu?” Daarover verdiepte de groepen zich samen en formuleerden na elke sessie acties om vast de eerste stapjes te zetten, die al mogelijk waren om richting te geven aan de toekomst.

Een van de dingen die ik graag doe is het bedenken en begeleiden van interactieve bijeenkomsten. Het begint met het doel wat de initiatiefnemer wil bereiken. Daar bedenk ik een aanpak voor die mensen activeert, laat samenwerken en tot resultaat leidt. Ik ben pas tevreden als de organisator het als een succes ervaart.