Projectmanager van politiek zeer beladen studie naar de fysieke- en de milieuruimte in het bestaande havengebied van Amsterdam, Zaanstad en de IJmond. We bepaalden de maximale (op- en overslag) capaciteit van alle haventerreinen en deden voorstellen voor ruimtelijke- en milieumaatregelen om knelpunten hierbij op te lossen. De politieke spanning tussen de gemeente Amsterdam met haar zoektocht naar nieuwe woongebieden en het havenbedrijf dat haar areaal wil behouden voor industriële activiteiten gaf veel dynamiek en impact aan deze studie en deed een beroep op het balanceren in communicatie.