Het havenbedrijf stelde duidelijke ambities om duurzamer te worden. Ik moest zorgen dat vanuit de afdeling Duurzaamheid de juiste maatregelen werden geïntegreerd in de Masterplannen van de Rotterdamse havens Europoort en Maasvlakte I en II. Ik hielp hen met het formuleren van een visie met ambitie, uitgewerkt in doelstellingen en uitvoeringsstrategie voor het bevorderen van duurzaamheid in de havens. Pas daarna bepaalden we welke maatregelen effectief hieraan zouden kunnen bijdragen.