Met een snel groeiende jonge bevolking en afnemende olieinkomsten zoekt Oman naar een nieuw economisch model. Ik was teamleider ‘Ruimtelijk Plan’ voor het ontwerpen van een toekomstvisie en -strategie voor de economische en ruimtelijke ontwikkeling van de twee zuidelijke gouverneraten van Oman (Dhofar en Al Wusta). De strategie is gebaseerd op de analyse en stakeholder interviews van alle ministeries en sectoren, en een verkenning van duurzame economische perspectieven voor de regio. Deze vertaalden we in ruimtelijke concepten voorzien van een lijst met noodzakelijke beleidswijzigingen (‘call to action’). Het team was er een van ruimtelijk analisten, ontwerpers en GIS kaartenmakers.