De Gelatinebrug speelt een belangrijke rol in de gebiedsontwikkeling Schieoevers. Voor ontwerp en financiering heeft de Gemeente Delft afspraken met de provincie Zuid-Holland gemaakt. De brug bleek echter te kostbaar om aan de eisen binnen het contract te kunnen voldoen. Ik bedacht een aanpak om op een constructieve en interactieve manier tot een haalbare overeenstemming te komen.

In werksessies met ca. 20 deelnemers vanuit diverse achtergronden maakten we eerst ieders belangen voor elkaar inzichtelijk. Het diepere begrip voor en van elkaar bracht een ontspannen en open sfeer in de daaropvolgende dialoogsessies. Daarnaast waren die belangen het afwegingskader bij het aandragen van (deel-)oplossingen. In meerdere ronden was het resultaat een serie van gedeelde ontwerpen en elementen die in een volgende sessie nader zijn uitgewerkt en beprijsd, om tot een nieuw gedragen ontwerp te worden gebracht.