Projectleider en stakeholdermanager voor het maken van een regionale gebiedsvisie voor het gebied tussen Gouda, Zoetermeer, Alphen aan den Rijn en Bodegraven. Met ons mutlidisciplinair team van Royal HaskoningDHV en de Provincie Zuid-Holland schetsten we onderscheidende bereikbaarheidsscenario’s over weg en vaarweg met als doel de economische concurrentiekracht van de regio te waarborgen en de leefkwaliteit in de dorpen te vergroten. Naast workshops met de kernpartners (de 4 gemeenten, regio Midden-Holland en het Waterschap) organiseerden we grote belangen- en ontwerpsessies voor ca. 20 andere stakeholders.