Grote landbouwvoertuigen mogen niet meer op de provinciale wegen en moeten daardoor door de kleine dorpen. Dat leidt tot gevaarlijke situaties. Partijen zaten vast op standpunten en kwamen niet tot oplossingen. Ik heb een serie sessies georganiseerd waarin alle partijen vertegenwoordigd waren (provincie, vele wethouders, vervoerdersorganisaties, LTO Landbouw, Loonwerkers, VVN, politie, fietsersbond, etc). Centraal stond eerst het afstand nemen van standpunten en het benoemen van ieders belang en dat van elkaar begrijpen. De volgende stap ging over bereid zijn ruimte te bieden voor het belang van een ander, om in een afrondende fase te komen tot het samen benoemen van oplossingen waar iedere partij beter van werd, mbv de Mutual Gains methode. Het proces heeft geleid tot een nieuwe overlegstructuur en een veelheid aan vernieuwende oplossingen, die met elkaar worden onderzocht en uitgewerkt.