Proces- en stakeholdermanager voor het maken van de omgevingsvisie. Dit is een toekomstvisie voor de hele stad en (de relatie met) haar omgeving waarin de hoofdopgaven voor alle beleidsvelden ruimtelijk uitgewerkt worden, op stadsniveau en waar relevant, op gebiedsniveau. Echt nieuw is dat ook het sociaal domein en het thema gezondheid integraal onderdeel is van de ruimtelijke dialoog. We maakten een uitgebreide analyse van al het relevante sectorale beleid en lieten de ambtenaren integraal met elkaar de dialoog voeren over de belangrijkste opgaven van de toekomst. We zoeken daarvoor vervolgens de juiste participanten in de samenleving bij om dit voor te leggen en zorgen voor werksessies met College en gemeenteraad. De omgevingsvisie wordt in een beeldende, interactieve digitale vorm gemaakt,