Procesmanager en facilitator voor het maken van bouwstenen voor de omgevingsvisie om die te laten adopteren door bevoegd gezag gemeente Amsterdam. Na een belangenanalyse wordt er wordt een intensief participatief traject opgezet met de gemeente en andere stakeholders, om het gesprek te voeren en afspraken te maken om de belangen van de haven voor de toekomst vast te leggen. In een verdiepingsslag maken we in een omgevingsplan de visie concreet.