Voor de professionalisering van de ca. 60 projectmanagers van de Businessline Building & Industry van Royal HaskoningDHV organiseerde en begeleidde ik 3,5 jaar lang ca. 5 bijeenkomsten per jaar. Binnen dit programma lag in tegenstelling tot bijspijkeren van harde (technische) kennis, de nadruk op de ontwikkeling van de zogenaamde ‘soft skills’ waarin zaken als weerstand, samenwerking, duurzaam onderhandelen, leren van elkaar, coaching en intervisie aan de orde kwamen.

Ik zorgde dat in overleg met de opdrachtgevers de leerdoelen scherp geformuleerd werden en in één bijeenkomst waren te halen. Belangrijk vond ik interactieve oefening in iedere bijeenkomst, om het geleerde herkenbaar te maken voor de werkomgeving en direct toe te kunnen passen. In de uitvoering zaten vrijwel altijd rollenspellen, debatten of andere interactieve groepswerkvormen zodat de deelnemers konden ervaren wat voor henzelf wel of niet effectief is.

Klik hier voor een tevredenheidsverklaring.