Ik begeleidde een verandertraject van een team van ca. 15 projectmanagers dat na een reorganisatie bij elkaar terecht kwam in een groep. Er was weinig teamspirit en onvoldoende commitment om van elkaar te willen leren om als team beter te worden en samen interessanter werk te doen. Er waren zeer ervaren senioren die vrijwel permanent bij de klant zaten en zichzelf bedropen, en er waren jongeren die graag wilden leren , maar die daar geen gelegenheid voor hadden.

In een traject van meerdere sessies in een jaar liet ik met mijn collega het team hun eigen opgave formuleren en daarin met elkaar en individueel stappen zetten. In iedere sessie stelden zij de teamdoelstelling bij en verkenden we de verandering die daarvoor nodig was. De nadruk lag telkens op wat iedereen nu al kon doen en met wie, om de verandering alvast in beweging te zetten. Dit activeerde de groep stap voor stap, en zij kon in elke volgende sessie het geleerde hierin weer betrekken.

Het resultaat is dat het team een jaarkalender heeft gemaakt, die zij hebben gevuld met vaste kleinere en grotere bijpraat- en kennisdelingsmomenten, waarvoor tijd werd gemaakt en uitwisseling tussen junioren en senioren plaatsvond.