© William Hoogteyling
 

Programmamanager voor de stationsomgeving, met als doel die te transformeren in een levendig, duurzaam gebied. waar gereisd, gewerkt, verbleven, en gewoond wordt, in een nieuwe stadswijk met bijna 2000 woningen. Voor het programma hebben we een multidisciplinaire organisatie gebouwd om aan de strategie en uitvoering van de ca. 30 ruimtelijke en organisatorische projecten te werken. We ontvingen hiervoor in december 2021 bijna € 10 miljoen subsidie WBI (Woningbouw Impuls). Van het Rijk en de provincie Gelderland.

 

Samen met ProRail, NS en de Provincie Gelderland stelden we een visie op voor de herontwikkeling van het station naar een regionale OV Hub, die het regionale autoverkeer naar de grote steden moet terugdringen. We gaan dat nu verder uitwerken in een MIRT-traject, waarin Culemborg de landelijke pilot wordt.

Naast een hernieuwde stationshub willen we bijna 2000 woningen realiseren, deels door transformatie van het aangrenzende bedrijventerrein. De nieuwe stedelijke wijk zal voorbereid zijn op de (deel)mobiliteit van de toekomst en eigen-autobezit moeten beperken.

Sommige bedrijven moeten voor de woningbouw herhuisvest worden. We zijn een extra traject gestart om een Transitie- en Transformatieplan te maken en uit te voeren, waarin we ondernemers zo goed mogelijk faciliteren om hen en de werkgelegenheid voor Culemborg te behouden.