Projectleider voor een ruimtelijke visie voor de gemeente Sint Anthonis en haar 7 kernen. Hierbij maakten we een haalbaarheidsscan en organiseerden we een communicatietraject met dorpsraden en verenigingen om richting te geven aan de visie.