Begeleiding van een teamdag van een afdeling binnen Min BuZa die moest gaan over het maken van effectieve duo’s om het werkpakket samen op te pakken. De bijeenkomst ontaarde vrijwel direct in grote persoonlijke spanningen in het team door extreme werkdruk. Vervolgens hebben we gezamenlijk een aanpak ontwikkeld hoe als team met de werkdruk om te gaan met afgesproken procedures die de teamleden helderheid en rust gaven.