Tegen het plan om een woontoren van 9 lagen te bouwen bij de herontwikkeling van de wijk Vijverberg in Bergen op Zoom kwamen de omwonenden in verzet. Daarna roerde ook de politiek zich stevig om dit project. Besloten is een open omgevingsdialoog te starten met de omwonenden, waarin slechts enkele randvoorwaarden golden en er -tot de verbazing van aanwezigen- nog geen ontwerp was. Ik bereidde de sessies voor en begeleidde die. In drie avonden stuurden de omwonenden de architect om diverse varianten te onderzoeken en te verbeelden. In drie avonden heeft dit geleid tot een ontwerp dat het goedkeuren heeft van de betrokken omwonenden, en nader wordt uitgewerkt. Een succesvolle dialoog dus!